Άμεση Επέμβαση

Η Υπηρεσία της Άμεσης Επέμβασης παρέχεται από την Εταιρεία μας με πλήρως εξοπλισμένα  οχήματα, από τις 22:00 το βράδυ έως τις 06:00 το πρωί. Μετά από τη λήψη σήματος συναγερμού ο  οδηγός του οχήματος  ενημερώνεται άμεσα από τον Χειριστή (του Κέντρου Λήψης Σημάτων) προκειμένου να μεταβεί  στον προστατευόμενο χώρο, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του.


Ταυτόχρονα ενημερώνεται και η Άμεση Δράση (100). Εν συνεχεία, μετά την άφιξη του οχήματος, διεξάγεται περιμετρικός έλεγχος του χώρου και ενημερώνεται το Κέντρο Επιχειρήσεων αν  διαπιστωθούν ίχνη παραβίασης.